akumulatorki
Baterie alkaliczne
Baterie fotograficzne
Baterie zwyke
Baterie suchowe
Baterie guzikowe
Baterie do telefonw bezprzewodowych
adowarki
Oglnie o bateriach
W naszej bazie wiedzy znajdziesz: Informacje oglne, sowniczek, zastosowania baterii, szczegowe informacje o wikszoci typw baterii i akumulatorkw i wiele innych informacji.

Zapraszamy do zakupw (take hurtowych) akumuklatorkw, baterii, adowarek, latarek i innych produktw w korzystnych cenach: www.hurt.com.pl.


Baterie Suchowe, Rayovac, Duracell, Energizer: 675, 312, 13,10
Strona gwnaSklepNajczciej zadawane pytniaKontaktLinki


wszystko o akumulatorkach, adowarkach i adowaniu (FAQ)

Jakie akumulatorki i jak adowark wybra?

Przede wszystkim naley odpowiedzie sobie na dwa pytania: jaki sprzt ma by zasilany kupowanymi akumulatorkami.

Pytanie pierwsze sprowadza si zasadniczo do rozwaenia kwestii poboru prdu. Akumulatorki wysokiej pojemnoci osigaj w najlepszym wypadku ok 2700mAh - czyli ok. 35% wicej ni akumulatorki nowej generacji (nieuywane nie trac pojemnoci) - Sanyo Eneloop - jeeli wemiemy pod uwag e nowoczesne akumulatorki 2700 mAh mog traci nawet do 2% adunku dziennie to ju po 2-3 tyg. eneloop zyskuje przewag. W sytuacji gdy aparatu, latarki itp. uywamy sporadycznie, eneloopy oka si znacznie mocniejsze.

Dodatkowo eneloopy znosz nawet do 2000 cykli adowania/rozadowania - nowoczesne akumulatorki 2700 mAh wytrzymaj w najlepszym przypadku ok. 500cykli. W zalenoci od zastosowania naley dokona wyboru: jeeli akumulatorki musz oddawa bardzo duo prdu (np. profesjonalne lampy byskowe) - wybieramy standardowe firmowe akumulatorki R6/AA (2500mAh, 2700mAh) lub R03/AAA (1000mAh dla R03/AAA), w innych przypadkach lepszym wyborem okazuje si Sanyo Eneloop. .

O ile rozpito cenowa w zakresie akumulatorkw nie jest a tak dua (a zatem i najwaniejszy czsto przy wyborze czynnik kosztw nie gra tu a takiej roli), o tyle adowarki mog rzni si cenowo w znacznie wikszym zakresie. Ktra wybra?

Ze wzgldu na mechanizm sterujcy adowark wyrniamy nastpujce typy:
  • adowarki sterowane zegarowo - do niedawna praktycznie jedyny dostpny rodzaj adowarek; po okrelonym czasie adowania (przewidzianym przez producenta) po prostu odczaj prd lub przeczaj si w tryb adowania podtrzymujcego;
  • adowarki "procesorowe" - przebiegiem adowania steruje tutaj procesor, odpowiednio dostosowujcy prd adowania tak, aby ani nie przeadowa, ani nie naadowa tylko czciowo umieszczonych w adowarce akumulatorkw; procesor procesorowi nierwny, tak wic i poprawno wynikw jego dziaania moe si rni w zalenoci od modelu adowarki
Oglnie, adowarki procesorowe nieznacznie rni si cenowo w stosunku do adowarek sterowanych zegarowo. Ich podstawow zalet jest jednak fakt, e w wikszoci przypadkw s szybsze od modeli sterowanych zegarem - oferujc czasy adowania zestawu akumulatorkw nawet w czasie 1 godziny.

Jak dziaaj adowarki?

Aktualnie dostpne na rynku adowarki podzieli moemy na sterowane zegarowo i sterowane "procesorem" (ukadem elektronicznym kontrolujcym prd i czas adowania). Poniej, w miare opisywania sposobw adowania, zajmiemy si take tym, jak dziaaj i czym rznia si te dwa typy adowarek.

podstawowe wiadomoci o adowaniu

W przeciwiestwie do akumulatorw samochodowych, ktre aduje si staym napiciem, akumulatorki Ni-Cd i Ni-MH aduje si staym prdem. Najprostsz metod adowania jest po prostu podczenie adowanego ogniwa do rda prdu o nateniu C/10 na ok. 12-15h. C oznacza tu pojemno akumulatorka (liczona w miliamperogodzinach - mAh) - przypomnijmy, e akumulatorek o pojemnoci 1000mAh (czyli jednej Ah - amperogodziny) to taki, ktry jest w stanie dostarcza prdu o nateniu 1A przez godzin (lub prdu o nateniu 2A przez p godziny, 500mA przez dwie godziny, itd.) A zatem cakowicie rozadowany akumulatorek o pojemnoci 2000mAh naleaoby, zgodnie z t metoda, adowa przez 15 godzin prdem o nateniu 200mA.

Opisana metoda jest dosy "idiotoodporna" - prd adowania jest (a przynajmniej by, w starszych, mniej pojemnych typach akumulatorkw) na tyle niewielki, e nie grozi drastycznymi skutkami ubocznymi w przypadku zbyt dugiego przetrzymania akumulatorka w adowarce (akumulatorek nie przegrzewa si nadmiernie). Prostota metody - jak rwnie schematu pozwalajcego zbudowa wykorzystujc j adowark - sprawia, e tak wanie dziaa wikszo adowarek sterowanych zegarem. Aplikuj one po prostu stay prd przez czas o okrelonej dugoci, po czym prd odczaj (lub przeczaj si w tryb adowania podtrzymujcego, bardzo niewielkim prdem, majcego na celu zapobieenie samorozadowaniu si akumulatorka). Poniewa czas i prd adowania s tutaj zazwyczaj ustalone "na sztywno", taka metoda oznacza, e w adowarkach sterowanych zegarowo powinnimy adowa akumulatorki o pojemnociach, do ktrych owe adowarki zostay przystosowane.

kiedy odczy prd?

Opisana powyej metoda niele sprawdzaa si w czasach, kiedy wszystkie akumulatorki miay mniej wicej tak sam, niewielk pojemno. Obecnie, wraz z ywioowym rozwojem wszelkiego rodzaju sprztu przenonego, powstay rwnie coraz bardziej pojemne akumulatorki (np. Sanyo 2700mAh) - ktre, adowane w sposb tradycyjny, po prostu nie wykorzystywayby caej swojej pojemnoci. Aby zaradzi temu problemowi (oraz, jak zobaczymy, przy okazji przyspieszy proces adowania bez ujemnych skutkw dla ywotnoci akumulatorkw) wynalezione zostay adowarki procesorowe.

Podstawowym pytaniem na ktre "odpowiedzie" musi sobie adowarka jest - "kiedy akumulatorek jest ju w peni naadowany?" Niestety, uzyskanie odpowiedzi wcale nie jest proste. Jak widzielimy, zastosowa mona tutaj metod "na oko" - akumulatorek ma mniej wicej tak pojemno, jeeli bdziemy go adowa przez mniej wicej taki czas, nie powinien si za bardzo przeadowa. O problemach tej metody mona byo przeczyta nieco wyej. Rozwamy inne moliwoci - na pocztek, przyjrzyjmy si zmianom napicia pojedynczego adowanego ogniwa w trakcie procesu adowania.Widzimy, e napicie na adowanym akumulatorku wcale nie zaley liniowo od poziomu jego naadowania (na marginesie - sprawia to powane problemy kiedy np. chcemy dowiedzie si, jak bardzo rozadowany jest nasz akumulatorek - napicie dla 10% pojemnoci jest niemal identyczne z tym dla 60%). Na szczcie jednak, pod koniec adowania napicie zaczyna do gwatownie wzrasta (wzrost ten jest jednak znacznie mniejszy w przypadku akumulatorkw Ni-MH) - aby agodnie opa w momencie kiedy akumulatorek zostanie w peni naadowany. A zatem, aby stwierdzi kiedy przesta adowa akumulatorek (albo lepiej - kiedy przeczy si na adowanie podtrzymujce) "wystarczy" monitorowa napicie na adowanym ogniwie - i odczy prd w momencie kiedy zacznie ono spada. Rozwizanie wydaje si idealne! Niestety, jest jeden problem - spadek napicia nie jest zbyt duy - wynosi tylko ok. 10mV dla ogniwa Ni-Cd, i ok. 2mV dla ogniwa Ni-MH. Zmierzenie tak niewielkiej rnicy napi (dodatkowo o niepewnej wielkoci - wemy pod uwag rne konstrukcje akumulatorkw, ich historie eksploatacji, zakcenia zewntrzne) nie jest zadaniem atwym - do tego potrzebny jest wanie w "procesor" w adowarkach procesorowych!

Oczywicie, trudno wierzy takiemu niepewnemu pomiarowi jako jedynemu rdu wiedzy o tym, kiedy zakoczy adowanie. Dlatego te producenci adowarek przyjrzeli si rwnie charakterystyce temperaturowej ogniwa w trakcie procesu adowania .Widzimy, e wraz z postpami adowania, wzrasta rwnie temperatura adowanego ogniwa - a w dodatku, wykrelona charakterystyka jest ju nieco bardziej liniowa ni ta z ktr mielimy do czynienia w przypadku napicia. T te wanie charakterystyka wspomagaj si w wyznaczaniu momentu zakoczenia adowania lepsze adowarki procesorowe - odci prd mona zreszt zarwno na podstawie wzrostu wartoci temperatury powyej okrelonego progu, jak i w momencie przekroczenia przez pochodn temperatury (prdko jej wzrostu, mierzona w stopniach Celsjusza na jednostk czasu) okrelonej granicy. Nigdy nie naley zapomina rwnie o starym dobrym mechanimie zegarowym "na wszelki wypadek" - odczajacym prd adowania gdyby przecigao si ono zbyt mocno w czasie.

jak adowa szybciej?

Odpowied na to pytanie jest prosta - adowa wikszym prdem! Niestety, szybko przekonamy si, e nawet przy prdach rzdu C/3 nasze ogniwa nagrzewaj si bardzo szybko do wysokich temperatur - co w skrajnych przypadkach grozi moe nawet wybuchem akumulatorka/jego rozszczelnieniem. Znw w sukurs przychodz nam procesory umieszczane w adowarkach - powierzy im moemy kontrole prdu adowania tak, aby trwao ono szybciej - nie niszczc przy tym naszych akumulatorkw. Poniej przedstawiamy przykadowy przebieg procesu adowania w szybkiej adowarce procesorowej:
  • szybkie rozadowanie akumulatorka - gwarantuje to, e adowanie zawsze zaczynamy w tych samych warunkach - od cakowicie rozadowanych ogniw; ma to niestety tak wad, e skraca nieco ywotno akumulatorkw (rozadowanie jest rwnoznaczne przecie z normalnym uytkowaniem akumulatorka) jeeli mamy zwyczaj umieszcza je w adowarce kiedy nie sa jeszcze w peni rozadowane; dodatkowo uniemoliwia to "doadowywanie" nie w peni rozadowanych akumulatorkw
  • adowanie prdem 1C - oczywicie akumulatorek adowany jest 10-krotnie szybciej niz standardowo, jednake bardzo szybko si nagrzewa - ta faza adowania koczy si natychmiast kiedy prdko wzrostu temperatury ogniwa przekroczy 1 stopie Celsjusza/minut
  • adowanie prdem C/10 - koczy si w momencie zanotowania spadku napicia na akumulatorku (dodatkowymi kryteriami mog by rwnie wzrost temperatury, i - z pewnoci - czas adowania)
  • adowanie podtrzymujce prdem C/300 - koczce si dopiero w momencie wyjcia akumulatorka z adowarki - ma na celu utrzymanie go w stanie permanentnego penego naadowania (naley pamita, e np. pozostawione "na pce" akumulatorki Ni-MH potrafi traci do 3% adunku dziennie (za wyjtkiem akumulatorkw Sanyo Eneloop, ktre nieuywane nie trac pojemnoci) - oznacza to, e rozadowuj si cakowicie w cigu miesica!)

 

 

Ni-MH

Sanyo Eneloop R6/AA Ni-MH 2000mAh

Sanyo Eneloop R3/AAA Ni-MH 800mAh

Sanyo R6/AA Ni-MH 2700mAh

Sanyo R6/AA Ni-MH 2500mAh

Energizer R6/AA Ni-MH 2500mAh

Duracell R6/AA Ni-MH 2650mAh

Varta R6/AA Ni-MH 2700mAh2

Panasonic Eneloop R6/AA 2000 mAh
Akumulatorki Nowej Generacji Panasonic Eneloop R6/AA 2000 mAh
Najpopularniejsze na rynku
Od razu gotowe do uycia.
Naadowane nie trac pojemnoci.
Ładowarka everActive NC-1000


Ładowarka everActive NC-1000
procesorowa z rozadowaniem i pomiarem pojemnoci,
funkcja odwieania, konserwacji, formowania akumulatorw, , Ni-MH,Ni-Cd, 1-4x R6/AA, R03/AAA.

Panasonic Eneloop R6/AA 2000 mAhŁadowarka everActive NC-1000
Akumulatorki Panasonic PRO Ni-MH R6/AA 2550 mAh


Panasonic PRO Ni-MH R6/AA 2550 mAh
Wysoka pojemno!
Idealne do aparatw cyfrowych!

Panasonic R6/AA Ni-MH 2700 mAh
Panasonic R6/AA Ni-MH 2700mAh
Najpojemniejsze na rynku.
Idealne dla wymagajcych.
Akumulatorki Panasonic PRO Ni-MH R6/AA 2550 mAhPanasonic R6/AA Ni-MH 2700 mAh
Copyright@NWD.pl 2004    Informacja o cookies
Strona gwnaSklepNajczciej zadawane pytzniaKontaktLinki
Ta witryna korzysta z plikw cookie. W ustawieniach swojej przegldarki internetowej moesz w kadym momencie wyczy ten mechanizm. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat zobacz informacje o cookies.
OK, zamykam